fbpx

Tajniki obrotu udziałami w nieruchomościach

Delegatura Kraków jest organizatorem szkolenia: Tajniki obrotu udziałami w nieruchomościach i „Czyszczenie” Ksiąg Wieczystych.

Kiedy: 17 listopada 2022r.

Gdzie:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. T. Kościuszki 45/5
31-114 Kraków

Cena:

Członkowie KIGN lub osoby posiadający licencję zarządcy KIGN:                   200,- zł brutto /1os.
Osoby niezrzeszone w KIGN/ nie posiadające licencji zarządcy KIGN:            250,- zł brutto /1os.

Zagadnienia przewidziane podczas szkolenia:

Współwłasność a prawo własności, Współwłasność w obrocie nieruchomościami
1. Siła prawa własności i współwłasności – różnice, tożsamość, współzależność.
2. Współwłasność jako prawo zależne; Współwłasność jako prawo niezależne.
3. Współwłasność nieruchomości, lokalu, gruntu i budynku.
4. Rodzaje współwłasności w Prawie Polskim:
łączona/ w częściach ułamkowych.
5. Zniesienie współwłasności.
6. Korzystanie z przedmiotu współwłasności:
ustawowe/ umowne/ na podstawie orzeczenia sądowego.
7. Podstawy nabycia własności lub/i współwłasności; obrót nieruchomością.
8. Podział quad usum nieruchomości, lokalu, budynku do użytkowania.
9. Prawo spółdzielcze jako szczególna forma prawa.

Procedura wykreślania hipotek:

Poszukiwania dokumentów, które są podstawą wpisu hipoteki.

Bank Gospodarstwa Krajowego,

Sądy Rejonowe.

Osoby prowadzące:

Agata Brożek – Od 2002r zajmuje się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami w tym nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym, współwłasności, szczególny tryb najmu, hipoteki przymusowe, egzekucje z nieruchomości, współwłasność z gminą miejską. Posiada Licencje zawodową w zakresie Zarządzania Nieruchomościami nadaną przez Ministerstwo Infrastruktury.

Monika Wojciechowska – Działalność w zakresie rynku nieruchomości: doradztwo na rynkach mieszkaniowym, deweloperskim i finansowym. 

Tajniki obrotu udziałami w nieruchomościach

Wypełnij formularz tutaj.

Sprawdź więcej wydarzeń tutaj.